Sách Tiếng ViệtĐề tài
Hoàn thiện pháp luật về dân chủ trực tiếp theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng /
Tác giả CN Lê Thị Thiều Hoa
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về dân chủ trực tiếp theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng / Lê Thị Thiều Hoa
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 404tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài được kết cấu gồm 03 chương như sau: Chương 1. Những vấn đề chung về dân chủ trực tiếp và pháp luật về dân chủ trực tiếp; Chương 2. Thực trạng pháp luật về dân chủ trực tiếp với yêu cầu thể chế hóa quan điểm của Đại hội Đảng XIII về dân chủ trực tiếp; Chương 3. Giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm cơ chế thực thi pháp luật về dân chủ trực tiếp theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Từ khóa tự do Đại hội XIII
Từ khóa tự do Dân chủ
Từ khóa tự do Hoàn thiện pháp luật
Tác giả(bs) CN Hòa Thị Thủy - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Viện Khoa học Pháp lý
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000337
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000337thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147016
0024
004118F35E4-6A11-4D20-ADAF-C8064857AE02
005202303151546
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230315154356|zthuvien3
100 |aLê Thị Thiều Hoa
245 |aHoàn thiện pháp luật về dân chủ trực tiếp theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng / |cLê Thị Thiều Hoa
260|c2022
300 |a404tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài được kết cấu gồm 03 chương như sau: Chương 1. Những vấn đề chung về dân chủ trực tiếp và pháp luật về dân chủ trực tiếp; Chương 2. Thực trạng pháp luật về dân chủ trực tiếp với yêu cầu thể chế hóa quan điểm của Đại hội Đảng XIII về dân chủ trực tiếp; Chương 3. Giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm cơ chế thực thi pháp luật về dân chủ trực tiếp theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
653 |aĐại hội XIII
653 |aDân chủ
653 |aHoàn thiện pháp luật
700 |aHòa Thị Thủy - Thư ký đề tài
710 |aViện Khoa học Pháp lý|bViện Khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000337
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000337thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000337 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào