Sách Tiếng ViệtĐề tài
Đánh giá thực trạng tham gia của người dân trong giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường tại Việt Nam hiện nay :
Tác giả CN Nguyễn Văn Cương
Nhan đề Đánh giá thực trạng tham gia của người dân trong giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường tại Việt Nam hiện nay : Báo cáo tổng hợp kết quả Nhiệm vụ môi trường 2021-2022 / Nguyễn Văn Cương
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 414tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài phân tích, đánh giá các quy định pháp luật hiện hành về sự tham gia của người dân trong giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường; Phân tích, đánh giá thực trạng sự tham gia của người dân vào hoạt động giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường tại địa phương trong thời gian qua. Từ đó rút ra nguyên nhân của các hạn chế, bất cập và đề xuất các giải pháp góp phần bảo đảm, tăng cường sự tham gia của người dân vào hoạt động giám sát thực thi pháp luật
Từ khóa tự do Bảo vệ môi trường
Từ khóa tự do Thực thi pháp luật
Từ khóa tự do Giám sát
Từ khóa tự do Người dân
Tác giả(bs) TT Viện khoa học Pháp lý
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000347
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000347thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147015
0024
00468E1D292-9024-4BD5-BCC9-7B85F1486871
005202303151047
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230315104440|zthuvien3
100 |aNguyễn Văn Cương
245 |aĐánh giá thực trạng tham gia của người dân trong giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường tại Việt Nam hiện nay : |bBáo cáo tổng hợp kết quả Nhiệm vụ môi trường 2021-2022 / |cNguyễn Văn Cương
260|c2022
300 |a414tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài phân tích, đánh giá các quy định pháp luật hiện hành về sự tham gia của người dân trong giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường; Phân tích, đánh giá thực trạng sự tham gia của người dân vào hoạt động giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường tại địa phương trong thời gian qua. Từ đó rút ra nguyên nhân của các hạn chế, bất cập và đề xuất các giải pháp góp phần bảo đảm, tăng cường sự tham gia của người dân vào hoạt động giám sát thực thi pháp luật
653 |aBảo vệ môi trường
653 |aThực thi pháp luật
653 |aGiám sát
653|aNgười dân
710 |aViện khoa học Pháp lý|bViện khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000347
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000347thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000347 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào