Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
Nền kinh tế GIG tại Việt Nam - Một số vấn đề pháp lý đặt ra /
Tác giả CN Viện Khoa học Pháp lý
Nhan đề Nền kinh tế GIG tại Việt Nam - Một số vấn đề pháp lý đặt ra / Viện Khoa học Pháp lý
Thông tin xuất bản H., 2021
Mô tả vật lý 82tr. ; 28cm.
Tóm tắt Tài liệu hội thảo về Nền kinh tế GIG tại Việt Nam - Một số vấn đề pháp lý đặt ra
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Nền kinh tế GIG
Từ khóa tự do Pháp lý
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145776
0027
004E94F258A-DD2A-4179-8952-F034B41C487A
005202208151114
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220815111340|zthuvien3
100 |aViện Khoa học Pháp lý
245 |aNền kinh tế GIG tại Việt Nam - Một số vấn đề pháp lý đặt ra / |cViện Khoa học Pháp lý
260 |aH., |c2021
300 |a82tr. ; |c28cm.
520 |aTài liệu hội thảo về Nền kinh tế GIG tại Việt Nam - Một số vấn đề pháp lý đặt ra
653 |aKinh tế
653 |aNền kinh tế GIG
653 |aPháp lý
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/hoithao/ht20_page-0001thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào