Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
Kỹ năng viết bài tạp chí quốc tế, các ấn phẩm quốc tế và giải pháp tăng cường năng lực công bố quốc tế cho cán bộ nghiên cứu của Viện Khoa học pháp lý /
Tác giả CN Viện Khoa học pháp lý
Nhan đề Kỹ năng viết bài tạp chí quốc tế, các ấn phẩm quốc tế và giải pháp tăng cường năng lực công bố quốc tế cho cán bộ nghiên cứu của Viện Khoa học pháp lý / Viện Khoa học pháp lý
Thông tin xuất bản H., 2021
Mô tả vật lý 69tr. ; 28cm.
Tóm tắt Tài kiệu hội thảo về Kỹ năng viết bài tạp chí quốc tế, các ấn phẩm quốc tế và giải pháp tăng cường năng lực công bố quốc tế cho cán bộ nghiên cứu của Viện Khoa học pháp lý
Từ khóa tự do Công bố quốc tế
Từ khóa tự do Kỹ năng
Từ khóa tự do Viết bài
Từ khóa tự do Cán bộ nghiên cứu
Từ khóa tự do Tạp chí quốc tế
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145775
0027
004545B68A8-4A49-42B9-8222-742FFD219B0E
005202208151104
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220815110333|zthuvien3
100 |aViện Khoa học pháp lý
245 |aKỹ năng viết bài tạp chí quốc tế, các ấn phẩm quốc tế và giải pháp tăng cường năng lực công bố quốc tế cho cán bộ nghiên cứu của Viện Khoa học pháp lý / |cViện Khoa học pháp lý
260 |aH., |c2021
300 |a69tr. ; |c28cm.
520 |aTài kiệu hội thảo về Kỹ năng viết bài tạp chí quốc tế, các ấn phẩm quốc tế và giải pháp tăng cường năng lực công bố quốc tế cho cán bộ nghiên cứu của Viện Khoa học pháp lý
653 |aCông bố quốc tế
653 |aKỹ năng
653 |aViết bài
653|aCán bộ nghiên cứu
653|aTạp chí quốc tế
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/hoithao/ht19_page-0001thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào