Sách Tiếng Việt
Việt Nam Dân luật Lược khảo.
Tác giả CN Vũ Văn Mẫu
Nhan đề Việt Nam Dân luật Lược khảo. Quyển II, Khế ước và nghĩa vụ / Vũ Văn Mẫu
Lần xuất bản Lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Sài Gòn : Luật Khoa thư quán, 1963
Mô tả vật lý 795tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách được soạn thảo cho các sinh viên Trường Luật. Tác giả đã bình luận, phân tích luật pháp cũng như án lệ hiện thời
Từ khóa tự do Lược khảo
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân luật
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145774
0021
004FB97C7D5-6C4E-4C5E-83EF-993BC0B4EDAD
005202208151056
008081223s1963 vm| vie
0091 0
039|a20220815105524|bthuvien3|y20220815104219|zthuvien3
100 |aVũ Văn Mẫu
245 |aViệt Nam Dân luật Lược khảo. |nQuyển II, |pKhế ước và nghĩa vụ / |cVũ Văn Mẫu
250 |aLần thứ nhất
260 |aSài Gòn : |bLuật Khoa thư quán, |c1963
300 |a795tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách được soạn thảo cho các sinh viên Trường Luật. Tác giả đã bình luận, phân tích luật pháp cũng như án lệ hiện thời
653 |aLược khảo
653 |aViệt Nam
653 |aDân luật
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach/vietnamdanluatluockhao_page-0001thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào