Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Nuôi con nuôi 2010 /
Tác giả CN Phạm Thị Kim Anh
Nhan đề Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Nuôi con nuôi 2010 / Phạm Thị Kim Anh
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 154tr. ; 29cm
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Nuôi con nuôi 2010
Từ khóa tự do Con nuôi
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Luật nuôi con nuôi
Tác giả(bs) CN Đào Thị Hà
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt357_page-0001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145761
0024
004835B1DC7-2CBE-4F71-BDB5-59B6626C003A
005202208101527
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220810152658|bthuvien3|y20220810111844|zthuvien3
100 |aPhạm Thị Kim Anh
245 |aNghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Nuôi con nuôi 2010 / |cPhạm Thị Kim Anh
260 |c2020
300 |a154tr. ; |c29cm
520 |aĐề tài nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Nuôi con nuôi 2010
653 |aCon nuôi
653 |aChính sách
653 |aLuật nuôi con nuôi
700 |aĐào Thị Hà
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt357_page-0001thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào