Sách Tiếng ViệtĐề tài
Các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định trong hoạt động xây dựng pháp luật :
Tác giả CN Nguyễn Hồng Tuyến
Nhan đề Các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định trong hoạt động xây dựng pháp luật : Đề tài khoa học cấp Bộ / Nguyễn Hồng Tuyến
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 401tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định trong hoạt động xây dựng pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Thẩm định
Từ khóa tự do Xây dựng pháp luật
Tác giả(bs) CN Trần Đức Anh - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt356_page-0001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145759
0024
004DAC0A237-92CB-4E55-8DBB-0FFD6B102CDD
005202208091124
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220809112350|zthuvien3
100 |aNguyễn Hồng Tuyến
245 |aCác giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định trong hoạt động xây dựng pháp luật : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Hồng Tuyến
260|c2020
300 |a401tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài nghiên cứu và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định trong hoạt động xây dựng pháp luật
653 |aPháp luật
653 |aThẩm định
653 |aXây dựng pháp luật
700 |aTrần Đức Anh - Thư ký đề tài
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt356_page-0001thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào