Bài trích
Những thay đổi của Nhà nước trong kỷ nguyên mới /
Tác giả CN Bùi Ngọc Hiền
Nhan đề Những thay đổi của Nhà nước trong kỷ nguyên mới / Bùi Ngọc Hiền
Thông tin xuất bản H., 2020
Mô tả vật lý tr.56-60
Tóm tắt Bài viết phân tích, đánh giá sự thay đổi về quy mô, vai trò và các loại hình nhà nước trong tương lai; Sự thay đổi về nhân sự nhà nước trong tương lai.
Từ khóa tự do Kỷ nguyên mới
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Thay đổi
Nguồn trích Quản lý nhà nước- Số 5/2020
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00145758
0022
004B57CB2AA-7C89-4E5B-B084-826FEE41FFC3
005202208081611
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220808161033|zthuvien3
100 |aBùi Ngọc Hiền
245 |aNhững thay đổi của Nhà nước trong kỷ nguyên mới / |cBùi Ngọc Hiền
260 |aH., |c2020
300 |atr.56-60
520 |aBài viết phân tích, đánh giá sự thay đổi về quy mô, vai trò và các loại hình nhà nước trong tương lai; Sự thay đổi về nhân sự nhà nước trong tương lai.
653 |aKỷ nguyên mới
653 |aNhà nước
653 |aThay đổi
7730 |tQuản lý nhà nước|gSố 5/2020
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào