Bài trích
Thực hiện chính sách khen thưởng cho người lao động /
Tác giả CN Phạm Thu Thủy
Nhan đề Thực hiện chính sách khen thưởng cho người lao động / Phạm Thu Thủy
Thông tin xuất bản H., 2020
Mô tả vật lý tr.51-55
Tóm tắt Bài viết chú trọng tìm hiểu về chính sách cho người lao động chức trạng công tác khen thưởng cho đối tượng này và đề xuất những giải pháp đối với công tác khen thưởng cho người lao động hiện nay.
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Khen thưởng
Từ khóa tự do Người lao động
Nguồn trích Quản lý nhà nước- Số 5/2020
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00145757
0022
004275B29D3-8062-4663-8EDA-BF609E4655AE
005202208081605
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220808160429|zthuvien3
100 |aPhạm Thu Thủy
245 |aThực hiện chính sách khen thưởng cho người lao động / |cPhạm Thu Thủy
260 |aH., |c2020
300 |atr.51-55
520 |aBài viết chú trọng tìm hiểu về chính sách cho người lao động chức trạng công tác khen thưởng cho đối tượng này và đề xuất những giải pháp đối với công tác khen thưởng cho người lao động hiện nay.
653 |aChính sách
653 |aKhen thưởng
653 |aNgười lao động
7730 |tQuản lý nhà nước|gSố 5/2020
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào