Bài trích
Một số giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị /
Tác giả CN Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Nhan đề Một số giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị / Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Thông tin xuất bản H., 2020
Mô tả vật lý tr.45-50
Tóm tắt Bài viết đưa ra một số giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Quy hoạch
Nguồn trích Quản lý nhà nước- Số 5/2020
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00145756
0022
004F1173C62-89AE-4FB2-9B48-A4DBC792975D
005202208081600
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220808155948|zthuvien3
100 |aNguyễn Thị Ngọc Hoa
245 |aMột số giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị / |cNguyễn Thị Ngọc Hoa
260 |aH., |c2020
300 |atr.45-50
520 |aBài viết đưa ra một số giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị
653 |aChính sách
653 |aĐô thị
653 |aQuy hoạch
7730 |tQuản lý nhà nước|gSố 5/2020
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào