Bài trích
Chính quyền đô thị ở Việt Nam từ góc độ thực tiễn quản lý /
Tác giả CN Lê Cẩm Hà
Nhan đề Chính quyền đô thị ở Việt Nam từ góc độ thực tiễn quản lý / Lê Cẩm Hà
Thông tin xuất bản H., 2020
Mô tả vật lý tr.41-44
Tóm tắt Bài viết nghiên cứu, tìm hiểu về tổ chức chính quyền đô thị phù hợp để phục vụ nhu cầu phát triển và đáp ứng quyền lợi của người dân tại đô thị hiện nay.
Từ khóa tự do Chính quyền
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Quản lý
Nguồn trích Quản lý nhà nước- Số 5/2020
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00145755
0022
004479C47ED-C696-4B07-810D-677DF79EE054
005202208011600
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220801160045|zthuvien3
100 |aLê Cẩm Hà
245 |aChính quyền đô thị ở Việt Nam từ góc độ thực tiễn quản lý / |cLê Cẩm Hà
260 |aH., |c2020
300 |atr.41-44
520 |aBài viết nghiên cứu, tìm hiểu về tổ chức chính quyền đô thị phù hợp để phục vụ nhu cầu phát triển và đáp ứng quyền lợi của người dân tại đô thị hiện nay.
653 |aChính quyền
653 |aĐô thị
653 |aQuản lý
7730 |tQuản lý nhà nước|gSố 5/2020
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào