Bài trích
Hoàn thiện chính sách phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam hiện nay /
Tác giả CN Nguyễn Thị Tuyết Vân
Nhan đề Hoàn thiện chính sách phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Tuyết Vân
Thông tin xuất bản H., 2020
Mô tả vật lý tr.36-40
Tóm tắt Bài viết phân tích thực tiễn chính sách phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam thời gian qua và một số giải pháp hoàn thiện.
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Đô thị thông minh
Từ khóa tự do Đô thị
Nguồn trích Quản lý nhà nước- Số 5/2020
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00145754
0022
004C7D5E736-AAA8-44DD-AE99-231C38E4C6FD
005202208011550
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220801155050|zthuvien3
100 |aNguyễn Thị Tuyết Vân
245 |aHoàn thiện chính sách phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam hiện nay / |cNguyễn Thị Tuyết Vân
260 |aH., |c2020
300 |atr.36-40
520 |aBài viết phân tích thực tiễn chính sách phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam thời gian qua và một số giải pháp hoàn thiện.
653 |aChính sách
653 |aĐô thị thông minh
653 |aĐô thị
7730 |tQuản lý nhà nước|gSố 5/2020
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào