Bài trích
Một số giải pháp cải thiện chất lượng hoạt định chính sách /
Tác giả CN Trần Thị Thanh Thủy
Nhan đề Một số giải pháp cải thiện chất lượng hoạt định chính sách / Trần Thị Thanh Thủy
Thông tin xuất bản H., 2020
Mô tả vật lý tr.25-30
Tóm tắt Bài viết bàn về một số giải pháp cải thiện chất lượng hoạt định chính sách
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Hoạch định chính sách
Từ khóa tự do Hoạch định
Nguồn trích Quản lý nhà nước- Số 5/2020
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00145753
0022
0045EAFA83D-36F6-4D81-B775-AB977AAAD61D
005202208011534
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220801153445|zthuvien3
100 |aTrần Thị Thanh Thủy
245 |aMột số giải pháp cải thiện chất lượng hoạt định chính sách / |cTrần Thị Thanh Thủy
260 |aH., |c2020
300 |atr.25-30
520 |aBài viết bàn về một số giải pháp cải thiện chất lượng hoạt định chính sách
653 |aChính sách
653 |aHoạch định chính sách
653 |aHoạch định
7730 |tQuản lý nhà nước|gSố 5/2020
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào