Sách Tiếng ViệtĐề tài
Đổi mới công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng bộ pháp điển :
Tác giả CN Đồng Ngọc Đa
Nhan đề Đổi mới công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng bộ pháp điển : Đề tài khoa học cấp Bộ / Đồng Ngọc Đa
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 113tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nội dung chính của đề tài gồm 3 chương sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận về công tác pháp điển; Chương 2: Thực trạng công tác pháp điển của Việt Nam; Chương 3: Các giải pháp.
Từ khóa tự do Hệ thống quy phạm pháp luật
Từ khóa tự do Công tác pháp điển
Từ khóa tự do Bộ pháp điển
Từ khóa tự do Pháp điển
Tác giả(bs) CN Nguyễn Duy Thắng - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000324
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145632
0024
0047C6719A2-10BC-41FA-B916-C7D91E1124FB
005202205301713
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220530171248|zthuvien3
100 |aĐồng Ngọc Đa
245 |aĐổi mới công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng bộ pháp điển : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cĐồng Ngọc Đa
260|c2021
300 |a113tr. ; |c29cm.
520 |aNội dung chính của đề tài gồm 3 chương sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận về công tác pháp điển; Chương 2: Thực trạng công tác pháp điển của Việt Nam; Chương 3: Các giải pháp.
653 |aHệ thống quy phạm pháp luật
653 |aCông tác pháp điển
653 |aBộ pháp điển
653|aPháp điển
700 |aNguyễn Duy Thắng - Thư ký đề tài
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000324
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000324 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào