Sách Tiếng ViệtĐề tài
Xây dựng, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam hiện nay :
Tác giả CN Chu Thị Hoa
Nhan đề Xây dựng, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam hiện nay : Đề tài khoa học cấp Bộ / Chu Thị Hoa
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 542tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nội dung chính của đề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ; Chương 2: Thực trạng pháp luật điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Định hướng hoàn thiện.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hoàn thiện pháp luật
Từ khóa tự do Mô hình kinh tế
Từ khóa tự do Xây dựng pháp luật
Tác giả(bs) CN Dương Thu Hương - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000323
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145631
0024
0047EA8F5BC-E587-4FEF-A944-560742CFE005
005202205301701
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220530170034|zthuvien3
100 |aChu Thị Hoa
245 |aXây dựng, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam hiện nay : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cChu Thị Hoa
260|c2021
300 |a542tr. ; |c29cm.
520 |aNội dung chính của đề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ; Chương 2: Thực trạng pháp luật điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Định hướng hoàn thiện.
653 |aViệt Nam
653 |aHoàn thiện pháp luật
653 |aMô hình kinh tế
653|aXây dựng pháp luật
700 |aDương Thu Hương - Thư ký đề tài
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000323
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000323 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1