Sách Tiếng ViệtĐề tài
Các giải pháp nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật của người dân vùng Tây Nam Bộ :
Tác giả CN Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nhan đề Các giải pháp nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật của người dân vùng Tây Nam Bộ : Đề tài khoa học cấp Bộ / Nguyễn Thị Tuyết Mai
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 664tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nội dung chính của đề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận có liên quan về tuân thủ pháp luật, thực hiện pháp luật và hiệu quả thực hiện pháp luật của người dân; Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng, thực trạng và vấn đề đặt ra về hiệu quả tuân thủ pháp luật của người dân vùng Tây Nam Bộ hiện nay; Chương 3: Các giải pháp và kiến nghị.
Từ khóa tự do Tuân thủ pháp luật
Từ khóa tự do Tây Nam Bộ
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Người dân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Thoa - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000322
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145630
0024
00456F6F5BA-78F2-401C-BA47-6063A9BD674E
005202205301625
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220530162431|zthuvien3
100 |aNguyễn Thị Tuyết Mai
245 |aCác giải pháp nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật của người dân vùng Tây Nam Bộ : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Thị Tuyết Mai
260|c2021
300 |a664tr. ; |c29cm.
520 |aNội dung chính của đề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận có liên quan về tuân thủ pháp luật, thực hiện pháp luật và hiệu quả thực hiện pháp luật của người dân; Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng, thực trạng và vấn đề đặt ra về hiệu quả tuân thủ pháp luật của người dân vùng Tây Nam Bộ hiện nay; Chương 3: Các giải pháp và kiến nghị.
653 |aTuân thủ pháp luật
653 |aTây Nam Bộ
653 |aPháp luật
653|aNgười dân
700 |aNguyễn Thị Kim Thoa - Thư ký đề tài
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000322
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000322 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào