Sách Tiếng ViệtĐề tài
Các giải pháp nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây dựng thể chế pháp lý Asean /
Tác giả CN Trần Anh Tuấn
Nhan đề Các giải pháp nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây dựng thể chế pháp lý Asean / Trần Anh Tuấn
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 373tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 04 chương như sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận, đặc điểm và vai trò của thể chế pháp lý ASEAN; - Chương 2: Thực trạng thể chế pháp lý ASEAN; Chương 3 Pháp luật và vai trò của Việt Nam trong xây dựng thể chế pháp lý ASEAN; Chương 4: Định hương và giải pháp nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây dựng thể chế pháp lý ASEAN.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Asean
Từ khóa tự do Xây dựng pháp chế
Tác giả(bs) CN Chu Hoàng Linh - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000321
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145629
0024
00415EAE18A-D0F0-4334-BC5A-584A6517D465
005202205301132
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220530113112|zthuvien3
100 |aTrần Anh Tuấn
245 |aCác giải pháp nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây dựng thể chế pháp lý Asean / |cTrần Anh Tuấn
260|c2021
300 |a373tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài gồm 04 chương như sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận, đặc điểm và vai trò của thể chế pháp lý ASEAN; - Chương 2: Thực trạng thể chế pháp lý ASEAN; Chương 3 Pháp luật và vai trò của Việt Nam trong xây dựng thể chế pháp lý ASEAN; Chương 4: Định hương và giải pháp nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây dựng thể chế pháp lý ASEAN.
653 |aViệt Nam
653 |aAsean
653 |aXây dựng pháp chế
700 |aChu Hoàng Linh - Thư ký đề tài
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000321
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000321 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào