Sách Tiếng ViệtĐề tài
Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án kinh tế, tham nhũng :
Tác giả CN Trần Văn Dũng
Nhan đề Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án kinh tế, tham nhũng : Đề tài khoa học cấp Bộ / Trần Văn Dũng
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 345tr. ; 29cm.
Tóm tắt Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung để tài gồm 03 chương: Chương I: Những vấn đề lý luận về chính sách và pháp luật về thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án kinh tế , tham nhũng; Chương 2: Thực trạng chính sách, pháp luật và kết quả thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về thu hồi tải sản cho Nhà nước trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.
Từ khóa tự do Thu hồi tài sản
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Tham nhũng
Tác giả(bs) CN Lê Tuấn Sơn - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000320
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145628
0024
0047FBE2588-A7AB-4D35-BD07-59B0434E703B
005202205301125
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220530112421|zthuvien3
100 |aTrần Văn Dũng
245 |aHoàn thiện chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án kinh tế, tham nhũng : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cTrần Văn Dũng
260|c2021
300 |a345tr. ; |c29cm.
520 |aNgoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung để tài gồm 03 chương: Chương I: Những vấn đề lý luận về chính sách và pháp luật về thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án kinh tế , tham nhũng; Chương 2: Thực trạng chính sách, pháp luật và kết quả thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về thu hồi tải sản cho Nhà nước trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.
653 |aThu hồi tài sản
653 |aKinh tế
653 |aChính sách
653|aTham nhũng
700 |aLê Tuấn Sơn - Thư ký đề tài
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000320
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000320 Giá Đề Tài Đề Tài 1 Hạn trả:08-06-2023
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào