Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nghiên cứu so sánh cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ở các quốc gia thành viên Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) :
Tác giả CN Nguyễn Văn Cương
Nhan đề Nghiên cứu so sánh cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ở các quốc gia thành viên Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Báo cáo tổng hợp kết quả / Nguyễn Văn Cương
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 543tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài làm rõ cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp và nhà đầu tư với nhau (cùng những điểm tương đông và khác biệt) của các quốc gia thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiên bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tử đó đưa ra những khuyến nghị đối với doanh nghiệp Việt Nam về việc lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trong quan hệ hợp tác với các đối tác đến từ quốc gia thành viên Hiệp định CPTPP.
Từ khóa tự do CPTPP
Từ khóa tự do Tranh chấp thương mại
Từ khóa tự do Đầu tư
Từ khóa tự do Hiệp định
Tác giả(bs) CN Đinh Công Tuấn - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000319
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145627
0024
004D11AD4DD-5D5F-416A-AA0E-5E4E3C6D39D5
005202205271657
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220527165708|zthuvien3
100 |aNguyễn Văn Cương
245 |aNghiên cứu so sánh cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ở các quốc gia thành viên Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Báo cáo tổng hợp kết quả / |cNguyễn Văn Cương
260|c2021
300 |a543tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài làm rõ cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp và nhà đầu tư với nhau (cùng những điểm tương đông và khác biệt) của các quốc gia thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiên bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tử đó đưa ra những khuyến nghị đối với doanh nghiệp Việt Nam về việc lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trong quan hệ hợp tác với các đối tác đến từ quốc gia thành viên Hiệp định CPTPP.
653 |aCPTPP
653 |aTranh chấp thương mại
653 |aĐầu tư
653|aHiệp định
700 |aĐinh Công Tuấn - Thư ký đề tài
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000319
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000319 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào