Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật đáp ứng các khuyến nghị của Liên hợp quốc đối với việc thực hiện công ước ICCPR tại Việt Nam :
Tác giả CN Nguyễn Thị Hồng Yến
Nhan đề Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật đáp ứng các khuyến nghị của Liên hợp quốc đối với việc thực hiện công ước ICCPR tại Việt Nam : Đề tài khoa học cấp Bộ / Nguyễn Thị Hồng Yến
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 510tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nội dung chính của đề tài: Làm rõ được những vấn đề lý luận và pháp lý liên quan đến quyền dân sự, chính trị và Công ước ICCPR; Phân tích thực tiễn thực thi các khuyến nghị của HRC tại một số quốc gia trên thế giới và đề xuất kinh nghiệm cho Việt Nam; Rà soát hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành trong mối tương quan với yêu cầu thực thi các khuyến nghị về các quyền dân sự, chính trị mà HRC dành cho Việt Nam, ; Đề xuất những giải pháp nhằm thực thi các khuyến nghị của HRC tại Việt Nam.
Từ khóa tự do Liên hợp quốc
Từ khóa tự do Công ước ICCPR
Từ khóa tự do Hoàn thiện pháp luật
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoàng Lan - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000318
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145626
0024
004675A89FE-5C09-42E2-ACB3-2DFE32847D9A
005202205271624
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220527162344|zthuvien3
100 |aNguyễn Thị Hồng Yến
245 |aNghiên cứu hoàn thiện pháp luật đáp ứng các khuyến nghị của Liên hợp quốc đối với việc thực hiện công ước ICCPR tại Việt Nam : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Thị Hồng Yến
260|c2021
300 |a510tr. ; |c29cm.
520 |aNội dung chính của đề tài: Làm rõ được những vấn đề lý luận và pháp lý liên quan đến quyền dân sự, chính trị và Công ước ICCPR; Phân tích thực tiễn thực thi các khuyến nghị của HRC tại một số quốc gia trên thế giới và đề xuất kinh nghiệm cho Việt Nam; Rà soát hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành trong mối tương quan với yêu cầu thực thi các khuyến nghị về các quyền dân sự, chính trị mà HRC dành cho Việt Nam, ; Đề xuất những giải pháp nhằm thực thi các khuyến nghị của HRC tại Việt Nam.
653 |aLiên hợp quốc
653 |aCông ước ICCPR
653 |aHoàn thiện pháp luật
653|aNghiên cứu
700 |aNguyễn Hoàng Lan - Thư ký đề tài
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000318
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000318 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào