Sách Tiếng ViệtĐề tài
Tổng hợp kiến nghị trong các đề tài, đề án khoa học cấp Bộ và cấp nhà nước thuộc lĩnh vực chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý ngành tư pháp :
Tác giả CN Dương Bạch Long
Nhan đề Tổng hợp kiến nghị trong các đề tài, đề án khoa học cấp Bộ và cấp nhà nước thuộc lĩnh vực chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý ngành tư pháp : Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 / Dương Bạch Long
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 130tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nội dung chính của đề tài gồm 2 phần chính sau: Phần 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu khoa học trong giai đoạn từ 2001 đến 2020 trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý Bộ ngành tư pháp; Phần 2: Tổng hợp các kiến nghị khoa học trong giai đoạn từ 2001 đến 2020 trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý Bộ ngành tư pháp.
Từ khóa tự do Thi hành pháp luật
Từ khóa tự do Ngành tư pháp
Từ khóa tự do Chiến lược
Từ khóa tự do Quản lý
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000316
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145624
0024
004E1B5F529-DD86-41E9-9364-3B4AB079BFEF
005202205261659
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220526165855|zthuvien3
100 |aDương Bạch Long
245 |aTổng hợp kiến nghị trong các đề tài, đề án khoa học cấp Bộ và cấp nhà nước thuộc lĩnh vực chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý ngành tư pháp : |bĐề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 / |cDương Bạch Long
260|c2021
300 |a130tr. ; |c29cm.
520 |aNội dung chính của đề tài gồm 2 phần chính sau: Phần 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu khoa học trong giai đoạn từ 2001 đến 2020 trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý Bộ ngành tư pháp; Phần 2: Tổng hợp các kiến nghị khoa học trong giai đoạn từ 2001 đến 2020 trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý Bộ ngành tư pháp.
653 |aThi hành pháp luật
653 |aNgành tư pháp
653 |aChiến lược
653|aQuản lý
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000316
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000316 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào