Sách Tiếng ViệtĐề tài
Bồ dưỡng cán bộ tư pháp địa phương bằng phương pháp trực tuyến :
Tác giả CN Trương Thế Côn
Nhan đề Bồ dưỡng cán bộ tư pháp địa phương bằng phương pháp trực tuyến : Đề án khoa học cấp Bộ / Trương Thế Côn
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 515tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nội dung chính của đề án gồm 4 chương chính sau: Chương 1: Một số vấn đề chung về đề án; Chương 2: Tổng quan về bồi dưỡng cán bộ và bồi dưỡng cán bộ tư pháp địa phương bằng phương pháp trực tuyến; Chương 3: Thực trạng; Chương 4: Kiến nghị, giải pháp.
Từ khóa tự do Bồi dưỡng
Từ khóa tự do Cán bộ tư pháp
Từ khóa tự do Địa phương
Từ khóa tự do Trực tuyến
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Hà - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000315
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145623
0024
0043B7DF745-5DD1-43DC-8B57-80F8C6CE899A
005202205260957
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220526095701|zthuvien3
100 |aTrương Thế Côn
245 |aBồ dưỡng cán bộ tư pháp địa phương bằng phương pháp trực tuyến : |bĐề án khoa học cấp Bộ / |cTrương Thế Côn
260|c2021
300 |a515tr. ; |c29cm.
520 |aNội dung chính của đề án gồm 4 chương chính sau: Chương 1: Một số vấn đề chung về đề án; Chương 2: Tổng quan về bồi dưỡng cán bộ và bồi dưỡng cán bộ tư pháp địa phương bằng phương pháp trực tuyến; Chương 3: Thực trạng; Chương 4: Kiến nghị, giải pháp.
653 |aBồi dưỡng
653 |aCán bộ tư pháp
653 |aĐịa phương
653|aTrực tuyến
700 |aBùi Thị Hà - Thư ký đề tài
710 |aBộ Tư pháp|bHọc viện Tư pháp
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000315
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000315 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào