Sách Tiếng ViệtĐề tài
Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 :
Tác giả CN Trần Thị Quang Hồng
Nhan đề Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 : Đề tài Khoa học cấp Bộ / Trần Thị Quang Hồng
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 226tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nội dung chính của đề tài gồm 4 chương sau: Chương 1: CMCN 4.0 và những yêu cầu đặt ra đối với xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế; Chương 3: Thực trạng và khả năng đáp ứng của pháp luật Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0; Chương 4: Định hướng và xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0
Từ khóa tự do Cách mạng công nghiệp 4.0
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Hệ thống pháp luật
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thúy Hằng - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000305
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145622
0024
004FE0BFE8B-4DAF-4DC0-8010-7A936FF74F28
005202211211505
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20221121150413|bthuvien3|c20220524104115|dthuvien3|y20220523165827|zthuvien3
100 |aTrần Thị Quang Hồng
245 |aĐịnh hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 : |bĐề tài Khoa học cấp Bộ / |cTrần Thị Quang Hồng
260|c2020
300 |a226tr. ; |c29cm.
520|aNội dung chính của đề tài gồm 4 chương sau: Chương 1: CMCN 4.0 và những yêu cầu đặt ra đối với xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế; Chương 3: Thực trạng và khả năng đáp ứng của pháp luật Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0; Chương 4: Định hướng và xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0
653 |aCách mạng công nghiệp 4.0
653 |aPháp luật
653 |aHệ thống pháp luật
700 |aĐỗ Thị Thúy Hằng - Thư ký đề tài
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000305
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000305 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1