Sách Tiếng ViệtĐề tài
Trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng và thi hành pháp luật thực trạng và giải pháp :
Tác giả CN Dương Bạch Long
Nhan đề Trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng và thi hành pháp luật thực trạng và giải pháp : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Dương Bạch Long
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 375tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nội dung chính của đề tài gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài; Chương 2: Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và thi hành pháp luật; Chương 3: Thực trạng; Chương 4: Bối cảnh và giải pháp, kiến nghị
Từ khóa tự do Thi hành pháp luật
Từ khóa tự do Cơ quan nhà nước
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Trách nhiệm giải trình
Tác giả(bs) CN Trần Thu Trang - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000303
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145621
0024
00426EFA2B7-B054-4344-A486-C8E557FEEA4F
005202205231625
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220523162415|zthuvien3
100 |aDương Bạch Long
245 |aTrách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng và thi hành pháp luật thực trạng và giải pháp : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / |cDương Bạch Long
260|c2020
300 |a375tr. ; |c29cm.
520 |aNội dung chính của đề tài gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài; Chương 2: Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và thi hành pháp luật; Chương 3: Thực trạng; Chương 4: Bối cảnh và giải pháp, kiến nghị
653 |aThi hành pháp luật
653 |aCơ quan nhà nước
653 |aPháp luật
653|aTrách nhiệm giải trình
700 |aTrần Thu Trang - Thư ký đề tài
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000303
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000303 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào