Sách Tiếng ViệtĐề tài
Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 /
Tác giả CN Nguyễn Minh Khuê
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 / Nguyễn Minh Khuê
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 401tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nội dung chính của đề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận về rửa tiền trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Chương 2: Pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật phòng, chống rửa tiền của Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện.
Từ khóa tự do Cách mạng công nghiệp
Từ khóa tự do Hoàn thiện pháp luật
Từ khóa tự do Rửa tiền
Từ khóa tự do Pháp luật
Tác giả(bs) CN Kiều Thị Hảo - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000308
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145620
0024
004D9DE7FEC-ADC4-4750-9A5B-B96BFFEDF9F1
005202205231126
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220523112513|zthuvien3
100 |aNguyễn Minh Khuê
245 |aHoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 / |cNguyễn Minh Khuê
260|c2020
300 |a401tr. ; |c29cm.
520 |aNội dung chính của đề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận về rửa tiền trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Chương 2: Pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật phòng, chống rửa tiền của Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện.
653 |aCách mạng công nghiệp
653 |aHoàn thiện pháp luật
653 |aRửa tiền
653|aPháp luật
700 |aKiều Thị Hảo - Thư ký đề tài
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000308
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000308 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào