Sách Tiếng ViệtĐề tài
Lựa chọn luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế mà một bên là thương nhân Việt Nam /
Tác giả CN Cao Xuân Phong
Nhan đề Lựa chọn luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế mà một bên là thương nhân Việt Nam / Cao Xuân Phong
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 229tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nội dung chính của đề tài gồm 3 chương sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về hợp đồng thương mại quốc tế và lựa chọn luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế; Chương 2: Quy định về lựa chọn luật áp dụng hợp đồng thương mại quốc tế của một số tổ chức, quốc gia trên thế giới và Việt Nam; Chương 3: Quy định pháp luật, thực tiễn thực hiện và một số kiến nghị về việc lựa chọn
Từ khóa tự do Quốc tế
Từ khóa tự do Luật áp dụng
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Thương nhân
Tác giả(bs) CN Lê Xuân Tùng - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Bộ Tư Pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000292
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145619
0024
004392C5B54-CCDF-4B23-8A9A-D0ABC81C6313
005202205201618
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220520161757|zthuvien3
100 |aCao Xuân Phong
245 |aLựa chọn luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế mà một bên là thương nhân Việt Nam / |cCao Xuân Phong
260|c2020
300 |a229tr. ; |c29cm.
520 |aNội dung chính của đề tài gồm 3 chương sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về hợp đồng thương mại quốc tế và lựa chọn luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế; Chương 2: Quy định về lựa chọn luật áp dụng hợp đồng thương mại quốc tế của một số tổ chức, quốc gia trên thế giới và Việt Nam; Chương 3: Quy định pháp luật, thực tiễn thực hiện và một số kiến nghị về việc lựa chọn
653 |aQuốc tế
653 |aLuật áp dụng
653 |aThương mại
653|aThương nhân
700 |aLê Xuân Tùng - Thư ký đề tài
710 |aBộ Tư Pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000292
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000292 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào