Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính :
Tác giả CN Đặng Thanh Sơn
Nhan đề Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính : Đề tài khoa học cấp Bộ. Báo cáo tổng hợp / Đặng Thanh Sơn
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 452tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nội dung chính của đề tài gồm 3 chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về xây dựng định hướng chính sách lớn hoàn t hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính ở Việt Nam; Chương 2: Thực trạng chính sách và THPL về xử lý vi phạm hành chính ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Những định hướng chính sách lớn hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở Việt Nam
Từ khóa tự do Hành chính
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Vi phạm hành chính
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Hà - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000314
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145618
0024
004ED3B66D5-CF9E-4238-A9A7-0A00AC15B0C5
005202205201125
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220520112427|zthuvien3
100 |aĐặng Thanh Sơn
245 |aNghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính : |bĐề tài khoa học cấp Bộ. Báo cáo tổng hợp / |cĐặng Thanh Sơn
260|c2020
300 |a452tr. ; |c29cm.
520 |aNội dung chính của đề tài gồm 3 chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về xây dựng định hướng chính sách lớn hoàn t hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính ở Việt Nam; Chương 2: Thực trạng chính sách và THPL về xử lý vi phạm hành chính ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Những định hướng chính sách lớn hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở Việt Nam
653 |aHành chính
653 |aChính sách
653 |aPháp luật
653|aVi phạm hành chính
700 |aNguyễn Thanh Hà - Thư ký đề tài
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000314
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000314 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào