Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nhận diện các rào cản pháp lý đối với hoạt động khởi nghiệp và các giải pháp khắc phục /
Tác giả CN Hồ Quang Huy
Nhan đề Nhận diện các rào cản pháp lý đối với hoạt động khởi nghiệp và các giải pháp khắc phục / Hồ Quang Huy
Thông tin xuất bản 2019
Mô tả vật lý 453tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nội dung chính của đề tài gồm 3 chương sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về khởi nghiệp và rào cản pháp lý trong hoạt động khởi nghiệp; Chương 2: Thực trạng rào cản pháp lý đối với hoạt động khởi nghiệp; Chương 3: Phương hướng và các giải pháp.
Từ khóa tự do Khởi nghiệp
Từ khóa tự do Rào cản pháp lý
Từ khóa tự do Pháp lý
Từ khóa tự do Hoạt động khởi nghiệp
Tác giả(bs) CN Ngô Thu Trang - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000313
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145617
0024
004A7ECC028-F9A3-4ABA-8703-5C79BF2D5A0B
005202205201111
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20220520111017|zthuvien3
100 |aHồ Quang Huy
245 |aNhận diện các rào cản pháp lý đối với hoạt động khởi nghiệp và các giải pháp khắc phục / |cHồ Quang Huy
260|c2019
300 |a453tr. ; |c29cm.
520 |aNội dung chính của đề tài gồm 3 chương sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về khởi nghiệp và rào cản pháp lý trong hoạt động khởi nghiệp; Chương 2: Thực trạng rào cản pháp lý đối với hoạt động khởi nghiệp; Chương 3: Phương hướng và các giải pháp.
653 |aKhởi nghiệp
653 |aRào cản pháp lý
653 |aPháp lý
653|aHoạt động khởi nghiệp
700 |aNgô Thu Trang - Thư ký đề tài
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000313
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000313 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào