Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc trích dẫn trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Pháp lý :
Tác giả CN Trần Thị Lan Phương
Nhan đề Nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc trích dẫn trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Pháp lý : Đề án nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở. Báo cáo tổng hợp kết quả / Trần Thị Lan Phương
Thông tin xuất bản 2019
Mô tả vật lý 245tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nội dung chính của đề tài gồm 3 phần sau: Phần I: Một số vấn đề lý luận và giới thiệu một số bộ quy tắc trích dẫn tài liệu phổ biến trên thế giới; Phần II: Thực trạng trích dẫn tài liệu trong hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý của Viện Khoa học Pháp lý; Phần III: Kiến nghị về bộ quy tắc trích dẫn tài liệu sử dụng tại Viện Khoa học Pháp lý.
Từ khóa tự do Bộ quy tắc trích dẫn
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Viện Khoa học Pháp lý
Từ khóa tự do Quy tắc trích dẫn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Lan - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Bộ Tư Pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000312
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145616
0024
0049C910549-FFB0-4E5D-91F5-373AD355F0A1
005202205201011
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20220520101056|zthuvien3
100 |aTrần Thị Lan Phương
245 |aNghiên cứu xây dựng bộ quy tắc trích dẫn trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Pháp lý : |bĐề án nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở. Báo cáo tổng hợp kết quả / |cTrần Thị Lan Phương
260|c2019
300 |a245tr. ; |c29cm.
520 |aNội dung chính của đề tài gồm 3 phần sau: Phần I: Một số vấn đề lý luận và giới thiệu một số bộ quy tắc trích dẫn tài liệu phổ biến trên thế giới; Phần II: Thực trạng trích dẫn tài liệu trong hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý của Viện Khoa học Pháp lý; Phần III: Kiến nghị về bộ quy tắc trích dẫn tài liệu sử dụng tại Viện Khoa học Pháp lý.
653 |aBộ quy tắc trích dẫn
653 |aNghiên cứu khoa học
653 |aViện Khoa học Pháp lý
653|aQuy tắc trích dẫn
700 |aNguyễn Thị Lan - Thư ký đề tài
710 |aBộ Tư Pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000312
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000312 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào