Sách Tiếng ViệtĐề tài
Thực trạng công tác thi hành án hành chính và định hướng hoàn thiện pháp luật về thị hành án hành chính ở Việt Nam :
Tác giả CN Mai Lương Khôi
Nhan đề Thực trạng công tác thi hành án hành chính và định hướng hoàn thiện pháp luật về thị hành án hành chính ở Việt Nam : Đề tài khoa học cấp Bộ / Mai Lương Khôi
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 287tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nội dung chính của đề tài gồm 3 chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về thi hành án hành chính; Chương 2: Thực trạng công tác thi hành án hành chính ở Việt Nam; Chương 3: Định hướng hoàn thiện.
Từ khóa tự do Hành chính
Từ khóa tự do Thi hành án
Từ khóa tự do Pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hoàng Giang
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 40000311
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145615
0024
00481B749A8-D3D4-41EE-B709-2DA1B9449D0B
005202205191658
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220519165743|zthuvien3
100 |aMai Lương Khôi
245 |aThực trạng công tác thi hành án hành chính và định hướng hoàn thiện pháp luật về thị hành án hành chính ở Việt Nam : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cMai Lương Khôi
260|c2020
300 |a287tr. ; |c29cm.
520 |aNội dung chính của đề tài gồm 3 chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về thi hành án hành chính; Chương 2: Thực trạng công tác thi hành án hành chính ở Việt Nam; Chương 3: Định hướng hoàn thiện.
653 |aHành chính
653 |aThi hành án
653 |aPháp luật
700 |aNguyễn Thị Hoàng Giang
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 40000311
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000311 Giá Sách Tiếng Việt Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào