Sách Tiếng ViệtĐề tài
Hoàn thiện thể chế nhằm thực hiện đầy đủ quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền sở hữu tài sản của nhà nước, tổ chức và cá nhân :
Tác giả CN Nguyễn Thanh Tú
Nhan đề Hoàn thiện thể chế nhằm thực hiện đầy đủ quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền sở hữu tài sản của nhà nước, tổ chức và cá nhân : Đề tài khoa học cấp Bộ. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện / Nguyễn Thanh Tú
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 242tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nội dung chính của đề tài gồm 3 chương sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm nước ngoài về quyền sở hữu tài sản từ góc độ Hiến pháp, pháp luật dân sự; Chương 2: Thực trạng pháp luật và thi hành pháp luật về quyền sở hữu tài sản ở Việt Nam; Chương 3: Đánh giá chung và kiến nghị.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Tài sản
Từ khóa tự do Cá nhân
Tác giả(bs) CN Lê Thị Hoàng Thanh; Đinh Thị Phương Hảo - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000310
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145614
0024
004A9BB20F7-F57D-4937-AC5E-125A1196DEA7
005202205191619
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220519161839|zthuvien3
100 |aNguyễn Thanh Tú
245 |aHoàn thiện thể chế nhằm thực hiện đầy đủ quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền sở hữu tài sản của nhà nước, tổ chức và cá nhân : |bĐề tài khoa học cấp Bộ. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện / |cNguyễn Thanh Tú
260|c2020
300 |a242tr. ; |c29cm.
520 |aNội dung chính của đề tài gồm 3 chương sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm nước ngoài về quyền sở hữu tài sản từ góc độ Hiến pháp, pháp luật dân sự; Chương 2: Thực trạng pháp luật và thi hành pháp luật về quyền sở hữu tài sản ở Việt Nam; Chương 3: Đánh giá chung và kiến nghị.
653 |aHiến pháp
653 |aNhà nước
653 |aTài sản
653|aCá nhân
700 |aLê Thị Hoàng Thanh; Đinh Thị Phương Hảo - Thư ký đề tài
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000310
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000310 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào