Sách Tiếng ViệtĐề tài
Hoàn thiện thể chế nhằm thực hiện đầy đủ quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền sở hữu tài sản của nhà nước, tổ chức và cá nhân :
Tác giả CN Nguyễn Thanh Tú
Nhan đề Hoàn thiện thể chế nhằm thực hiện đầy đủ quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền sở hữu tài sản của nhà nước, tổ chức và cá nhân : Đề tài khoa học cấp Bộ. Báo cáo nội dung nghiên cứu chuyên môn và các sản phẩm khác / Nguyễn Thanh Tú
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 837tr. ; 28cm.
Tóm tắt Tập hợp các báo cáo chuyên đề, báo cáo kết quả khảo sát; kỷ yếu các hội thảo; bài báo và các sản phẩm khác
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Tài sản
Từ khóa tự do Cá nhân
Tác giả(bs) CN Lê Thị Hoàng Thanh; Đinh Thị Phương Hảo - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000309
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145613
0024
004458B5CEA-FDE3-4DDE-BB49-C1F0F50A6A5A
005202205191124
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220519112326|zthuvien3
100 |aNguyễn Thanh Tú
245 |aHoàn thiện thể chế nhằm thực hiện đầy đủ quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền sở hữu tài sản của nhà nước, tổ chức và cá nhân : |bĐề tài khoa học cấp Bộ. Báo cáo nội dung nghiên cứu chuyên môn và các sản phẩm khác / |cNguyễn Thanh Tú
260|c2020
300 |a837tr. ; |c28cm.
520 |aTập hợp các báo cáo chuyên đề, báo cáo kết quả khảo sát; kỷ yếu các hội thảo; bài báo và các sản phẩm khác
653 |aHiến pháp
653 |aNhà nước
653 |aTài sản
653|aCá nhân
700 |aLê Thị Hoàng Thanh; Đinh Thị Phương Hảo - Thư ký đề tài
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000309
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000309 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào