Sách Tiếng Việt
Bình luận khoa học Bộ Luật Dân sự năm 2015.
Tác giả CN Đinh Trung Tụng
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ Luật Dân sự năm 2015. 1, Bình luận phần thứ nhất và phần thứ hai / Đinh Trung Tụng
Thông tin xuất bản H. : Tư Pháp, 2021
Mô tả vật lý 479 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Quyển sách có nội dung bình luận phần thứ nhất và phần thứ hai của Bộ luật Dân sự năm 20215
Từ khóa tự do Dân sự
Từ khóa tự do Bộ luật dân sự
Từ khóa tự do Bình luận
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10028263-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145526
0021
004DD407AFF-A635-42D7-9916-BD6EE372D401
005202203291122
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220329112132|zthuvien3
100 |aĐinh Trung Tụng
245 |aBình luận khoa học Bộ Luật Dân sự năm 2015. |n1, |pBình luận phần thứ nhất và phần thứ hai / |cĐinh Trung Tụng
260 |aH. : |bTư Pháp, |c2021
300 |a479 tr. ; |c24 cm.
520 |aQuyển sách có nội dung bình luận phần thứ nhất và phần thứ hai của Bộ luật Dân sự năm 20215
653 |aDân sự
653 |aBộ luật dân sự
653 |aBình luận
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10028263-5
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2022/10028265thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028263 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:19-10-2023
2 10028264 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10028265 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:27-10-2023
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào