Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
Kỷ yếu hội thảo Quốc tế. Phòng chống tham nhũng ở Trung Quốc và Việt Nam
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo Quốc tế. Phòng chống tham nhũng ở Trung Quốc và Việt Nam
Thông tin xuất bản H., 2021
Mô tả vật lý 263tr. ; 29cm.
Từ khóa tự do Tham nhũng
Từ khóa tự do Trung Quốc
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hội thảo
Từ khóa tự do Quốc tế
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145440
0027
004324007C3-604C-4781-833E-AB8135B60ADD
005202111051123
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20211105112412|zthuvien3
245 |aKỷ yếu hội thảo Quốc tế. Phòng chống tham nhũng ở Trung Quốc và Việt Nam
260 |aH., |c2021
300 |a263tr. ; |c29cm.
653 |aTham nhũng
653 |aTrung Quốc
653 |aViệt Nam
653|aHội thảo
653|aQuốc tế
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/hoithao/httqvnthumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào