Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia " Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam" /
Tác giả CN Bộ Tư pháp
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia " Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam" / Bộ Tư pháp
Thông tin xuất bản H., 2020
Mô tả vật lý 390tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Hội thảo
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145412
0027
0047AF3E198-6C96-4E1A-9BD4-437E6E1D83F3
005202110081700
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20211008170021|zthuvien3
100 |aBộ Tư pháp
245 |aKỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia " Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam" / |cBộ Tư pháp
260 |aH., |c2020
300 |a390tr. ; |c28cm.
653 |aHồ Chí Minh
653 |aHội thảo
653 |aNhà nước
653|aPháp luật
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/hoithao/0001thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào