Sách Tiếng Việt
Phương pháp luật nghiên cứu khoa học /
Tác giả CN Vũ Cao Đàm
Nhan đề Phương pháp luật nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm
Lần xuất bản Lần thứ 5
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 1999
Mô tả vật lý 177tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Khoa học
Từ khóa tự do Phương pháp nghiên cứu
Từ khóa tự do Phương pháp luận
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145408
0021
004B5C1C2F9-7A6C-4D9A-AAAD-2ACA08B4B0CD
005202109301110
008081223s1999 vm| vie
0091 0
039|y20210930110852|zthuvien3
100 |aVũ Cao Đàm
245 |aPhương pháp luật nghiên cứu khoa học / |cVũ Cao Đàm
250 |aLần thứ 5
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c1999
300 |a177tr. ; |c21cm.
653 |aKhoa học
653 |aPhương pháp nghiên cứu
653 |aPhương pháp luận
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp

Không tìm thấy biểu ghi nào