Sách Tiếng Việt
Hệ thống hóa luật lệ về Tố tụng Hình sự.
Tác giả CN Tòa án nhân dân tối cao
Nhan đề Hệ thống hóa luật lệ về Tố tụng Hình sự. Tập II, 1975-1978 / Tòa án nhân dân tối cao
Thông tin xuất bản H.
Mô tả vật lý 82tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Hệ thống hóa
Từ khóa tự do Luật lệ
Từ khóa tự do Tố tụng hình sự
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145406
0021
00439A3DF99-0805-49F0-B3FE-D8F4E9E85BF5
005202109281653
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210928165130|zthuvien3
100 |aTòa án nhân dân tối cao
245 |aHệ thống hóa luật lệ về Tố tụng Hình sự. |nTập II, |p1975-1978 / |cTòa án nhân dân tối cao
260 |aH.
300 |a82tr. ; |c24cm.
653 |aHệ thống hóa
653 |aLuật lệ
653 |aTố tụng hình sự
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp

Không tìm thấy biểu ghi nào