Sách Tiếng Việt
Hệ thống hóa luật lệ về Hình sự.
Nhan đề Hệ thống hóa luật lệ về Hình sự. Tập 1, (1970-1974)
Thông tin xuất bản H., 1970
Mô tả vật lý 469tr. ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 2 phần chính sau: Phần 1: Những nguyên tắc chung của pháp luật hình sự; Phần 2: Các tội phạm cụ thể.
Từ khóa tự do Hệ thống
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Luật lệ
Từ khóa tự do 1970
Từ khóa tự do 1974
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145405
0021
00402A0F0EC-1B52-48E1-847B-473B2E191DAC
005202109281523
008081223s1970 vm| vie
0091 0
039|y20210928152148|zthuvien3
245 |aHệ thống hóa luật lệ về Hình sự. |nTập 1, |p(1970-1974)
260 |aH., |c1970
300 |a469tr. ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 2 phần chính sau: Phần 1: Những nguyên tắc chung của pháp luật hình sự; Phần 2: Các tội phạm cụ thể.
653 |aHệ thống
653 |aHình sự
653 |aLuật lệ
653|a1970
653|a1974
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp

Không tìm thấy biểu ghi nào