Sách Tiếng Việt
Sổ tay hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước /
Tác giả CN Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính
Nhan đề Sổ tay hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước / Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính . Bộ Tư pháp
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 166tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sổ tay là tài liệu hữu ích cho viện nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật và về quyền con người, quyền công dân.
Từ khóa tự do Cơ quan nhà nước
Từ khóa tự do Hướng dẫn
Từ khóa tự do Thông tin
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145362
0021
00424387476-A816-496F-855C-980A488A9689
005202106291438
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20210629143727|zthuvien3
100 |aVụ pháp luật Hình sự - Hành chính
245 |aSổ tay hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước / |cVụ pháp luật Hình sự - Hành chính . Bộ Tư pháp
260 |aH. : |bTư pháp, |c2017
300 |a166tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sổ tay là tài liệu hữu ích cho viện nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật và về quyền con người, quyền công dân.
653 |aCơ quan nhà nước
653 |aHướng dẫn
653 |aThông tin
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2021/so tay huong dan viec cung cap thong tin cho cqnn-001thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào