Sách Tiếng Việt
Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt Nam /
Tác giả CN Nguyễn Thị Lan
Nhan đề Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt Nam / Nguyễn Thị Lan
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 255tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt Nam tập trung phân tích cơ sở của việc quy định các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong luật hình sự; xâu chuỗi một cách đầy đủ và có hệ thống về trình tự thời gian, phác họa một “bức tranh” tổng thể về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam, đồng thời làm sáng tỏ những đặc điểm pháp lý đặc trưng của các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015.
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Hôn nhân
Từ khóa tự do Gia đình
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10028161-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144981
0021
00425FE27BC-7D4E-4D18-89D4-39663984286C
005202105071122
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210507112238|zthuvien3
100 |aNguyễn Thị Lan
245 |aCác tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt Nam / |cNguyễn Thị Lan
250 |aTái bản lần thứ hai
260 |aH. : |bTư pháp, |c2020
300 |a255tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt Nam tập trung phân tích cơ sở của việc quy định các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong luật hình sự; xâu chuỗi một cách đầy đủ và có hệ thống về trình tự thời gian, phác họa một “bức tranh” tổng thể về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam, đồng thời làm sáng tỏ những đặc điểm pháp lý đặc trưng của các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015.
653 |aHình sự
653 |aHôn nhân
653 |aGia đình
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10028161-2
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2021/10028162thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028161 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028162 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào