Sách Tiếng Việt
Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành /
Tác giả CN Quốc hội
Nhan đề Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành / Quốc hội
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H, : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 242tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách đăng tải toàn văn Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật và một số văn bản pháp luật có liên quan.
Từ khóa tự do Văn bản hướng dẫn
Từ khóa tự do Hôn nhân
Từ khóa tự do Gia đình
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10028163-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144980
0021
0045659D7E1-9915-4D06-B2A1-191CD6142842
005202105071117
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210507111754|zthuvien3
100 |aQuốc hội
245 |aLuật hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành / |cQuốc hội
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH, : |bTư pháp, |c2020
300 |a242tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách đăng tải toàn văn Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật và một số văn bản pháp luật có liên quan.
653 |aVăn bản hướng dẫn
653 |aHôn nhân
653 |aGia đình
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10028163-4
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2021/10028163thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028163 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028164 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào