Sách Tiếng Việt
Luật xử lý vi phạm hành chính :
Tác giả CN Quốc hội
Nhan đề Luật xử lý vi phạm hành chính : Sửa đổi, bổ sung năm 2020 / Quốc hội
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2021
Mô tả vật lý 314tr. ; 19cm.
Tóm tắt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020.
Từ khóa tự do Hành chính
Từ khóa tự do Xử lý vi phạm hành chính
Từ khóa tự do Vi phạm
Từ khóa tự do Xử lý vi phạm
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028165
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144979
0021
004F8EDE334-D9DA-4840-AA08-464C1DC1475A
005202105071113
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210507111339|zthuvien3
100 |aQuốc hội
245 |aLuật xử lý vi phạm hành chính : |bSửa đổi, bổ sung năm 2020 / |cQuốc hội
260 |aH. : |bTư pháp, |c2021
300 |a314tr. ; |c19cm.
520 |aLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020.
653 |aHành chính
653 |aXử lý vi phạm hành chính
653 |aVi phạm
653|aXử lý vi phạm
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028165
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2021/10028165thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028165 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào