Sách Tiếng Việt
Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chúng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người ( HIV/AIDS) :
Tác giả CN Quốc hội
Nhan đề Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chúng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người ( HIV/AIDS) : Sửa đổi, bổ sung năm 2020 / Quốc hội
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2021
Mô tả vật lý 71tr. ; 19cm.
Tóm tắt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2020.
Từ khóa tự do HIV
Từ khóa tự do AIDS
Từ khóa tự do Vi rút
Từ khóa tự do Hội chứng
Từ khóa tự do Miễn dịch
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10028166-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144978
0021
004C92261B8-35BB-4C18-9217-48424F2AD87D
005202105071107
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210507110830|zthuvien3
100 |aQuốc hội
245 |aLuật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chúng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người ( HIV/AIDS) : |bSửa đổi, bổ sung năm 2020 / |cQuốc hội
260 |aH. : |bTư pháp, |c2021
300 |a71tr. ; |c19cm.
520 |aLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2020.
653 |aHIV
653 |aAIDS
653 |aVi rút
653|aHội chứng
653|aMiễn dịch
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10028166-7
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2021/10028166thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028166 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028167 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào