Sách Tiếng Việt
Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam :
Tác giả CN Quốc hội
Nhan đề Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam : Sửa đổi, bổ sung 2019 / Quốc hội
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 79tr. ; 19cm.
Tóm tắt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019.
Từ khóa tự do Quá cảnh
Từ khóa tự do Nhập cảnh
Từ khóa tự do Xuất cảnh
Từ khóa tự do Nước ngoài
Từ khóa tự do Cư trú
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10028172-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144977
0021
00422BC10F3-6BF6-4AAD-A186-49D946271A7B
005202105071100
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210507110104|zthuvien3
100 |aQuốc hội
245 |aLuật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam : |bSửa đổi, bổ sung 2019 / |cQuốc hội
260 |aH. : |bTư pháp, |c2020
300 |a79tr. ; |c19cm.
520 |aLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019.
653 |aQuá cảnh
653 |aNhập cảnh
653 |aXuất cảnh
653|aNước ngoài
653|aCư trú
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10028172-3
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2021/10028172thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028172 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028173 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào