Sách Tiếng Việt
Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư :
Tác giả CN Quốc hội
Nhan đề Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư : Được thông qua ngày 18/6/2020 / Quốc hội
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 135tr. ; 19cm.
Tóm tắt Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2020..
Từ khóa tự do Đối tác công tư
Từ khóa tự do Đối tác
Từ khóa tự do Đầu tư
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10028170-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144976
0021
004A1E73615-2219-4B6C-AB6E-27047B46D083
005202105071055
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210507105615|zthuvien3
100 |aQuốc hội
245 |aLuật đầu tư theo phương thức đối tác công tư : |bĐược thông qua ngày 18/6/2020 / |cQuốc hội
260 |aH. : |bTư pháp, |c2020
300 |a135tr. ; |c19cm.
520 |aLuật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2020..
653 |aĐối tác công tư
653 |aĐối tác
653 |aĐầu tư
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10028170-1
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2021/10028170thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028170 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028171 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào