Sách Tiếng Việt
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân :
Tác giả CN Quốc hội
Nhan đề Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân : Có hiệu lực thi hành từ 01/9/2015 / Quốc hội
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2021
Mô tả vật lý 99tr. ; 19cm.
Tóm tắt Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ hĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ày 25 tháng 6 năm 2015.
Từ khóa tự do Bầu cử
Từ khóa tự do Đại biểu
Từ khóa tự do Quốc hội
Từ khóa tự do Hội đồng nhân dân
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10028176-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144975
0021
0049C8A997A-DCBC-4697-80A6-D6B9E84F0F3B
005202105071036
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210507103707|zthuvien3
100 |aQuốc hội
245 |aLuật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân : |bCó hiệu lực thi hành từ 01/9/2015 / |cQuốc hội
260 |aH. : |bTư pháp, |c2021
300 |a99tr. ; |c19cm.
520 |aLuật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ hĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ày 25 tháng 6 năm 2015.
653 |aBầu cử
653 |aĐại biểu
653 |aQuốc hội
653|aHội đồng nhân dân
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10028176-7
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2021/10028177thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028176 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028177 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào