Sách Tiếng Việt
Luật cán bộ, công chức :
Tác giả CN Quốc hội
Nhan đề Luật cán bộ, công chức : Sửa đổi, bổ sung năm 2019 / Quốc hội
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 91tr. ; 19cm.
Tóm tắt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019.
Từ khóa tự do Cán bộ
Từ khóa tự do Luật cán bộ
Từ khóa tự do Công chức
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10028168-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144969
0021
0040A21D864-0971-4B19-ABB3-BE75A67C29F3
005202105070942
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210507094324|zthuvien3
100 |aQuốc hội
245 |aLuật cán bộ, công chức : |bSửa đổi, bổ sung năm 2019 / |cQuốc hội
260 |aH. : |bTư pháp, |c2020
300 |a91tr. ; |c19cm.
520 |aLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019.
653 |aCán bộ
653 |aLuật cán bộ
653 |aCông chức
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10028168-9
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2021/10028168thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028168 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028169 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào