Sách Tiếng Việt
Luật tổ chức chính phủ :
Tác giả CN Quốc hội
Nhan đề Luật tổ chức chính phủ : Sửa đổi, bổ sung năm 2019 / Quốc hội
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 62tr. ; 19cm.
Tóm tắt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019./.
Từ khóa tự do Chính phủ
Từ khóa tự do Tổ chức chính phủ
Từ khóa tự do Tổ chức
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10028174-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144961
0021
00493999D98-A473-4619-8347-A1E3CFE7DAC7
005202105061649
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210506164950|zthuvien3
100 |aQuốc hội
245 |aLuật tổ chức chính phủ : |bSửa đổi, bổ sung năm 2019 / |cQuốc hội
260 |aH. : |bTư pháp, |c2020
300 |a62tr. ; |c19cm.
520 |aLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019./.
653 |aChính phủ
653 |aTổ chức chính phủ
653 |aTổ chức
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10028174-5
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2021/10028174thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028174 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028175 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào