Sách Tiếng Việt
Luật kiểm toán nhà nước :
Tác giả CN Quốc hội
Nhan đề Luật kiểm toán nhà nước : Sửa đổi, bổ sung năm 2019 / Quốc hội
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 86tr. ; 19cm.
Tóm tắt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Kiểm toán
Từ khóa tự do Kiểm toán nhà nước
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10028178-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144960
0021
004AB4CDE23-0F2D-48C1-B05A-A6C3BF5C5BA2
005202105061636
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210506163705|zthuvien3
100 |aQuốc hội
245 |aLuật kiểm toán nhà nước : |bSửa đổi, bổ sung năm 2019 / |cQuốc hội
260 |aH. : |bTư pháp, |c2020
300 |a86tr. ; |c19cm.
520 |aLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
653 |aNhà nước
653 |aKiểm toán
653 |aKiểm toán nhà nước
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10028178-9
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2021/10028178thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028178 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028179 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào