Sách Tiếng Việt
Luật tổ chức chính quyền địa phương :
Tác giả CN Quốc hội
Nhan đề Luật tổ chức chính quyền địa phương : Sửa đổi, bổ sung năm 2019 / Quốc hội
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2021
Mô tả vật lý 186tr. ; 19cm.
Tóm tắt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019.
Từ khóa tự do Chính quyền
Từ khóa tự do Chính quyền địa phương
Từ khóa tự do Địa phương
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10028180-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144959
0021
0049162F467-C19C-4DC4-AFFD-3F41B9A51267
005202105061548
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210506154837|zthuvien3
100 |aQuốc hội
245 |aLuật tổ chức chính quyền địa phương : |bSửa đổi, bổ sung năm 2019 / |cQuốc hội
260 |aH. : |bTư pháp, |c2021
300 |a186tr. ; |c19cm.
520 |aLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019.
653 |aChính quyền
653 |aChính quyền địa phương
653 |aĐịa phương
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10028180-1
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2021/10028180thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028180 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028181 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào